Zielone wsparcie

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 1918/2017   Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia  2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.

 

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/Zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2017&Miesiac=12

 

Informacje dla mieszkańców:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/pomoc-dla-mieszka-c-w-zielone-wsparcie