Spotkanie z kulturą gruzińską

W dniu 9 czerwca seniorzy z Klubu Złotego Wieku uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego zaprezentowane zostały kultura i tradycja Gruzji, przedmioty pochodzące z tego regionu, zdjęcia i filmy, przekazane zostały także informacje o jednym z najstarszych alfabetów. Spotkanie poprowadziła Pani Lili Zawadzka z Fundacji „MultiOcalenie”, która od lat pomaga przebywającym na terenie Polski cudzoziemcom oraz osobom polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wrócić na swoja praojczyznę z terenów byłego ZSRR. Fundacja zapoznaje mieszkańców Warszawy z kulturą i tradycją naszych sąsiadów.

Za to ciekawe i pouczające spotkanie serdecznie dziękujemy!