Klubowicze w Cerkwi Prawosławnej

Dnia 7 marca odbyła się wycieczka seniorów z Klubu „Złotego Wieku” do Katedry Metropolitalnej św. Marii Magdaleny, która znajduje się na Pradze Północ. Seniorom towarzyszył przewodnik, który opowiedział o prawosławnych tradycjach i historii zwiedzanego obiektu. W czasie spotkania klubowicze zadawali wiele pytań i byli bardzo zainteresowani omawianymi zagadnieniami. Wyjście zostało zorganizowane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, za co serdecznie dziękujemy.

wycieczka  M