Wykład o Teleopiece

Dnia 14 marca w Klubie ,,Złotego Wieku” gościliśmy Panią Małgorzatę Nawrot z Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej, koordynatorkę projektu ,,Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie”. Projekt dotyczy kompleksowej opieki nad osobami starszymi, wykorzystującej nowe technologie. Klubowiczom została przedstawiona prezentacja dotycząca teleopieki oraz obecnie testowane w ramach projektu tablety i opaski. Temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony seniorów.

wykad M