Rachunek bankowy opłaty skarbowej

 

Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070