Zmiana od 1 stycznia 2020 r. rachunku bankowego opłaty skarbowej

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy funkcjonuje nowy numer rachunku do wpłat z tytułu opłaty skarbowej nr:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Poniżej wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Wzór wniosku