Przeciwdziałanie przemocy

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Miasta:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

zamieszczone są informacje o ofercie pomocowej i jej dostępności podczas epidemii z zakresu: - oferty programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r. - wykazu miejsc, w których w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2020 r.  

Jednocześnie informujemy, że powyższe dane udostępnione są również na miejskiej stronie: http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/, na której w łatwy sposób na mapkach można znaleźć aktualne informacje o funkcjonowaniu instytucji pomocowych przeciwdziałających przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, strona ta zawiera informacje skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz do osób stosujących przemoc.