Za nami pełne aktywności warszawskie dni seniora.

 Dom Dziennego Pobytu wraz z Klubem „Złotego Wieku”, jak każdego roku, przygotowali dla seniorów bogaty wachlarz wydarzeń. Były wspólne wyjścia do muzeum, spacer po zapomnianych zakątkach Pragi, warsztaty z nordic walking. Na koniec był piknik przy fontannie na Pl. Hallera, a na nim prezentacja twórczości artystycznej seniorów z Klubu i z Domu Dziennego Pobytu.

Wszystkim wydarzeniom nadaliśmy swoje motto: „Nie ważne ile dni jest w życiu, ważne ile życia jest w każdym dniu”.

Zdrowia i aktywności wszystkim seniorom życzą aktywni podopieczni OPS Praga-Północ, a do życzeń dołączają się pracownicy placówki

 IMG 20210930 121602 M