Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022

Urząd m.st. Warszawy rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

O przyjęciu do Programu decyduje:

  • spełnienie kryteriów przewidzianych dla odbiorców usług, wymienionych w Rozdziale III Regulaminu,
  • kolejność kompletnie złożonych dokumentów oraz
  • limit miejsc jakie posiada Realizator w danej dzielnicy.

Program będzie realizowany do 30 listopada 2022 roku. Realizację usług rozpoczniemy po wyłonieniu Realizatora w dzielnicy.

Program jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy oraz państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość dofinansowania – 7 908 570,00 zł

całkowita wartość zadania – 8 008 570,00 zł

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2022