Święty Mikołaj dla Seniora XII 2022

W tym roku po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do inicjatywy „Święty Mikołaj dla Seniora". Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu i Klubu Złotego Wieku napisali łącznie 30 listów do Świętego Mikołaja, dzieląc się swoimi marzeniami i potrzebami. Wszystkie listy trafiły na stronę internetową Fundacji „Święty Mikołaj dla Seniora", a stamtąd do Mikołajów z całej Polski, a może nawet i dalej. Wszyscy seniorzy otrzymali wymarzone prezenty podczas finału akcji, który miał miejsce 6 grudnia w Domu Dziennego Pobytu. Wręczenie prezentów poprzedziły występy kabaretowe
i wokalne seniorów z DDP.
W imieniu obdarowanych Seniorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim Świętym Mikołajom biorącym udział w akcji. Jak co roku sprawiliście naszym podopiecznym dużo radości oraz dostarczyliście wielu wzruszeń. Podziękowania kierujemy również do Pani Malwiny Głowackiej, koordynatorki z ramienia Fundacji, dzięki której wszystkie prezenty dotarły na czas.