Projekt partnerski Z@opiekowani

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy realizuje Projekt partnerski „Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawa” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS (RPMA 09.02.01-14-5202/16-00) przez m.st. Warszawa. Czas realizacji 06.07.2017 do 14 maja 2019.

samodzielny logo  M

 

W ramach projektu OPS zrekrutował 4 osoby (5-ta w trakcie rekrutacji), wymagające pomocy w ramach usług opiekuńczych oraz monitorowania.

 

Projekt pilotażowy, którego liderem jest m.st. Warszawa jest realizowany na terenie dzielnic: Ochota, Wola, Śródmieście, Targówek, Białołęka i Praga-Północ. Polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia osobom niesamodzielnym poprzez dostarczenie usługi będącej połączeniem: usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa. Osoby niesamodzielne w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mogą wezwać pomoc przez uruchomienie przycisku SOS, znajdującego się na wodoodpornej opasce i specjalnej centralce telefonicznej.

 

Osoby poruszające się samodzielnie otrzymały zestaw składający się z tabletu i opaski z przyciskiem SOS, GPS, detektorem upadku z funkcją monitorowania ciśnienia krwi i tętna oraz przypominania o zażyciu leków. Dodatkowo opaska działa jak telefon – umożliwia odbieranie połączeń oraz kontakt z centrum teleopieki. Spełniają również funkcję integracyjną, sprzyjającą aktywizacji seniorów. Dzięki zainstalowanym aplikacjom osoby starsze będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, ćwiczyć pamięć oraz prowadzić wideo rozmowy.

 

Działania OPS w ramach projektu to:

 

- udział dyrektora OPS w składzie Komitetu Sterującego,

 

- wyznaczenie koordynatorów w OPS i ich udział w spotkaniach roboczych,

 

-rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w programie i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

 

- wsparcie realizatorów podczas wizyt u klienta, pomoc w opracowaniu planu pomocy,

 

- okresowa kontrola jakości,

 

- przygotowanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji (w tym wydanie decyzji administracyjnej),

 

- promocja projektu i przechowywanie dokumentacji .