Zielone wsparcie 2019

ZIELONE WSPARCIE - kontynuacja

Informujemy, że Uchwałą nr XI/221/2019  z dn. 11 kwietnia br. przedłużono realizację Pilotażowego programu osłonowego "Zielone wsparcie" do końca 2020 r. W dniu 9 maja br. Prezydent podpisał zarządzenie nr 754/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiekszone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związanego z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemó ograniczających niską emisję.

Tekst ujednolicony Zarzązenia nr 754/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2019 r. wraz ze zmienionymi załącznikami - w tym zaktualizowany wniosek o pomoc w ramach programu - dostępny jest na stronie:

 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/8ABBCCB9-5FF6-4EC2-866C-18CDF960D842,frameless.htm

 

 

 

Zaktualizowane inforacje nt. programu oraz wniosek dostępne są na stronie www.zielona.um.warszawa.pl 

 

 


 Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 812/2018   Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.  w sprawie wytycznych do postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe

 

 

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

 

 

 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6DF71DEF-8BA6-4772-B9B3-EBAC420A6385,frameless.htm

 

 

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 1918/2017   Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia  2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/Zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2017&Miesiac=12

 Informacje dla mieszkańców:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/pomoc-dla-mieszka-c-w-zielone-wsparcie