Zielone wsparcie

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 812/2018   Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.  w sprawie wytycznych do postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe

 

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6DF71DEF-8BA6-4772-B9B3-EBAC420A6385,frameless.htm

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 1918/2017   Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia  2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/Zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2017&Miesiac=12

 Informacje dla mieszkańców:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/pomoc-dla-mieszka-c-w-zielone-wsparcie

http://zielona.um.warszawa.pl/  znajduje się zakładka  Pomoc dla mieszkańców „Zielone wsparcie”, w której umieszone są informacje nt. Programu – link http://zielona.um.warszawa.pl/pilota-owy-program-os-onowy-zielone-wsparcie