Asystent rodziny w Klubie Samopomocy Rodzinie - zakończone postępowanie rekrutacyjne

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

 zakończył nabór na stanowisko

Asystenta rodziny

w Klubie Samopomocy Rodzinie