Siódmy Czerwocy Piknik na Brzeskiej

Zapraszamy

na Siódmy Czerwcowy Piknik na Brzeskiej,

który odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r.

w podwórku kamienicy przy ul. Brzeskiej 4.

Startujemy o godzinie 13:30

 

W programie występy Seniorów, poczęstunek i zabawa taneczna.

Gwarantujemy dobrą zabawę!

Pracownik socjalny (4/2024)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ogłasza rekrutację kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

 

Pracownik Socjalny 4/2024

e-Opiaka - zintegrowany system wsaprcia usług opiekuńczych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Projekt pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 23 670 300,01 zł
Wkład własny: 4 749 252,73  zł
Wartość dofinansowania: 18 921 047,28 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2023 r.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Więcej nformacji o projekcie stronie internetowej: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/e-opieka.

 

Pracownik socjalny (2/2024)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

ogłasza rekrutację kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

 

Pracownik Socjalny 02/2024