Program asystent rodziny 2021

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy skorzystał z rządowego "Programu asystent rodziny na rok 2021".