Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

Od 30 lipca 2021 r. realizujemy Program „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
wartość dofinansowania – 530 400,00 zł
całkowita wartość zadania – 530 400,00 zł
Celem Programu jest:
• wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
• czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
• wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.
Usługi realizowane są w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością
Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
• osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.
Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu.
1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa" edycja 2021
2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa" edycja 2021.
3. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:
Medis24
Tel. 533-353-283, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00
4. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.
5. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
6. Załączniki do pobrania - poniżej

Załączniki

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

 

M.st. Warszawa pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021

Cel Programu - Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do: - pełnoletnich mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych), które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz do; - dzieci – mieszkańców m.st. Warszawy do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876,)a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Na czym polegać będzie wsparcie - Zakres usług może polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu - Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji w tym zasady korzystania z usługi oraz formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem udostępnimy po wyborze realizatora.

Odpłatność za usługi asystenta osobistego - Pomoc w formie usługi asystenta osobistego w 2021 r. przyznawana jest bezpłatnie.

Czas świadczenia usług - II półrocze 2021 roku

Podmiot realizujący zadanie - Jesteśmy w trakcie procedury wyłonienia Realizatora

Źródło finansowania - Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021.

Zasady programu

Karta zgłoszenia 

 

Coś drgnęło

„W końcu coś drgnęło”- słychać było wśród uczestników warsztatów z nowych technologii, które odbyły się 27 maja w środowisku podopiecznych Domu Dziennego Pobytu. Po długiej pandemicznej przerwie wracamy ostrożnie do stacjonarnych zajęć.

Chętnych było więcej niż mogła zmieścić nasza sala dlatego trzeba było podzielić się na grupy i tu znowu z pomocą przyszły nowe technologie; zajęcia prowadzone w DDP i w Warszawskim Centrum Kreatywności połączył przekaz internetowy. Warsztaty odbyły się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego. Seniorzy mogli zobaczyć jak przy użyciu nowych technologii można precyzyjnie projektować i wycinać w drewnie. Każda z osób mogła skomponować własną broszkę, której pierwowzorem była wielopokoleniowa broszka z kolekcji królowej Elżbiety.

       IMG 20210527 121412  kopia   IMG 20210528 083245  kopia