Poszukujemy pracowników

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

poszukuje dwóch kandydatów do pracy na stanowisku:

 

Pracownik socjalny

 

Zobacz szczegóły w zakładce "REKRUTACJA"

Święty Mikołaj dla Seniora 2020

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy przystąpił do inicjatywy „Święty Mikołaj dla Seniora” realizowanej we współpracy z Fundację Święty Mikołaj dla Seniora.  
Instytucja, która przystępowała do akcji otrzymywała swój indywidualny kod. Pomagała w dotarciu do seniorów i pisaniu listów, pośredniczyła w przekazaniu listów do organizatora akcji (który publikował je na stronie internetowej). Była również zobowiązana do wyznaczenia miejsca zbiórki prezentów            oraz przeprowadzenia finału - zadań, które w poprzednich edycjach akcji realizowała Fundacja. Nieco inny przebieg akcji w roku 2020 był podyktowany przede wszystkim względami bezpieczeństwa z powodu pandemii.

Listy, które przekazano do organizatora były zanonimizowane. Każda osoba zainteresowana akcją mogła zapoznać się z treścią i imieniem autora listu oraz dokonać wyboru seniora, którego chciałaby obdarować.

W tegorocznej akcji 35 seniorów wyraziło w listach swoje marzenia. Życzenia dotyczyły: dobrego jedzenia, części ubrania (butów, kurtki, czapki) rzadziej, rzeczy przydatnych do dodatkowego wyposażenia gospodarstwa domowego. Były bardzo skromne. Z lektury listów kierowanych do Świętego Mikołaja wynika kilka wniosków:

- seniorzy bardzo się ucieszyli z indywidualnego zainteresowania nimi,
- potrzebują oni kontaktu z innym człowiekiem,
- są bardzo skromni a ich marzenia raczej nie wykraczały poza codzienne potrzeby.

Po przekazaniu listów oczekiwaliśmy kilka tygodni na prezenty, które docierały do nas za pośrednictwem poczty, firm kurierskich, były dostarczane osobiście przez Mikołajów.
Do akcji dołączył również Zarząd Dzielnicy Praga-Północ – i dzięki temu liczba osób obdarowanych zwiększyła się do 37.
Wspaniali Mikołaje dostarczyli pięknie zapakowane prezenty przeznaczone dla 37 seniorów.
„Święty Mikołaj dla Seniora” to akcja inna niż wszystkie dotychczas organizowane. Wzbudziła tak szerokie zainteresowanie społeczne, że listy seniorów opublikowane na stronie Fundacji znikały w dniu,  w którym się pojawiły.

Wielu Wspaniałych Ludzi przygotowało prezenty zgodnie z pragnieniami opisanymi w listach a seniorzy z ogromnym wzruszeniem i niedowierzaniem otwierali podarunki kierowane imiennie bezpośrednio       do nich.

Pracownikom Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora i Wszystkim Wspaniałym Mikołajom, którzy w roku 2020 spełnili marzenia osób starszych w imieniu instytucji JJ oraz w imieniu obdarowanych

Składam Serdeczne Podziękowanie.

prezenty 2020  M    listy 2020  M

 

Opiekun prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 Zobacz treść ogłoszenia

Informacja dot. kontaktów klient-pracownik ośrodka

Informujemy, że Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie odbywają się w formie zdalnej (on line oraz telefonicznie).


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem  SARS CoV-2 informujemy, że Klub "Złotego Wieku" oraz Dom Dziennego Pobytu będzie nieczynny do odwołania.        

Ps. Dom Dziennego Pobytu tylko wydaje posiłki opiekunkom.


 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ informuje mieszkańców i klientów, że w związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym nadal obowiązuje ograniczenie kontaktów bezpośrednio na lini klient-pracownik.

Preferowaną formą porozumiewania się i współpracy jest kontakt telefoniczny, elektroniczny w szczególnych przypadkach bezpośredni ale z zachowaniem wszelkich form ostrożności i higieny.