Klubowicze w Cerkwi Prawosławnej

Dnia 7 marca odbyła się wycieczka seniorów z Klubu „Złotego Wieku” do Katedry Metropolitalnej św. Marii Magdaleny, która znajduje się na Pradze Północ. Seniorom towarzyszył przewodnik, który opowiedział o prawosławnych tradycjach i historii zwiedzanego obiektu. W czasie spotkania klubowicze zadawali wiele pytań i byli bardzo zainteresowani omawianymi zagadnieniami. Wyjście zostało zorganizowane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, za co serdecznie dziękujemy.

wycieczka  M

Projekt partnerski Z@opiekowani

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy realizuje Projekt partnerski „Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawa” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS (RPMA 09.02.01-14-5202/16-00) przez m.st. Warszawa. Czas realizacji 06.07.2017 do 14 maja 2019.

W ramach projektu OPS zrekrutował 4 osoby (5-ta w trakcie rekrutacji), wymagające pomocy w ramach usług opiekuńczych oraz monitorowania.

Projekt pilotażowy, którego liderem jest m.st. Warszawa jest realizowany na terenie dzielnic: Ochota, Wola, Śródmieście, Targówek, Białołęka i Praga-Północ. Polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia osobom niesamodzielnym poprzez dostarczenie usługi będącej połączeniem: usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa. Osoby niesamodzielne w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mogą wezwać pomoc przez uruchomienie przycisku SOS, znajdującego się na wodoodpornej opasce i specjalnej centralce telefonicznej.

Osoby poruszające się samodzielnie otrzymały zestaw składający się z tabletu i opaski z przyciskiem SOS, GPS, detektorem upadku z funkcją monitorowania ciśnienia krwi i tętna oraz przypominania o zażyciu leków. Dodatkowo opaska działa jak telefon – umożliwia odbieranie połączeń oraz kontakt z centrum teleopieki. Spełniają również funkcję integracyjną, sprzyjającą aktywizacji seniorów. Dzięki zainstalowanym aplikacjom osoby starsze będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, ćwiczyć pamięć oraz prowadzić wideo rozmowy.

Działania OPS w ramach projektu to:

- udział dyrektora OPS w składzie Komitetu Sterującego,

- wyznaczenie koordynatorów w OPS i ich udział w spotkaniach roboczych,

-rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w programie i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

- wsparcie realizatorów podczas wizyt u klienta, pomoc w opracowaniu planu pomocy,

- okresowa kontrola jakości,

- przygotowanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji (w tym wydanie decyzji administracyjnej),

- promocja projektu i przechowywanie dokumentacji .

Karnawał w DDP 2018

....I PO KARNAWALE!!!

W ostatnim dniu karnawału seniorzy Domu Dziennego Pobytu uczestniczyli w balu karnawałowo - walentynkowym. Były maski i serduszka oraz dużo, dużo tanecznych utworów. W gorących rytmach spaliliśmy kalorie z "tłustego czwartku". Potwierdziło się jeszcze raz przekonanie, że taniec to antidotum na wiele bolączek. Na następną potańcówkę trzeba teraz dłużej poczekać, bo przed nami 40 dni postu.

IMG 0878  M

 

Wsparcie Osób z Zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - INFORMATOR

W związku z prowadzoną kampanią Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zachęca do zapoznania się z materiałami informacyjnymi oraz materiałem filmowym, przygotowanymi na potrzeby kampanii.  

Link do powyższego materiału: https://youtu.be/8fis_fUMtwk

Zobacz załączniki: Wsparcie Osób z Zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - INFORMATOR