Seniorze, Nie Daj się Oszukać!

W dniu 4 kwietnia w Klubie „Złotego Wieku” odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji z Wydziału Prewencji. Klubowicze zostali poinformowani o nowych sposobach stosowanych przez oszustów, którzy próbują wyłudzać pieniądze od osób starszych. Spotkania z policją, które służą podniesieniu świadomości seniorów na temat sposobów działania oszustów („na wnuczka”, „na krewnego”, „na policjanta”), odbywają się w Klubie „Złotego Wieku” regularnie.

Pierwszy Dzień Wiosny 2018 w Klubie "Złotego Wieku

Z okazji pierwszego dnia wiosny – 21 marca, w Klubie „Złotego Wieku” miał miejsce występ uczniów należących do Szkolnego Koła Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej Nr 258. Uczniowie śpiewali, recytowali oraz grali na instrumentach, dzięki czemu klubowicze radośnie przywitali wiosnę, mimo mało wiosennej aury za oknem. Wszyscy bardzo miło wspólnie spędziliśmy czas. Kolejne spotkanie
w maju!

wiosna w klubie  M

Wykład o Teleopiece

Dnia 14 marca w Klubie ,,Złotego Wieku” gościliśmy Panią Małgorzatę Nawrot z Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej, koordynatorkę projektu ,,Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie”. Projekt dotyczy kompleksowej opieki nad osobami starszymi, wykorzystującej nowe technologie. Klubowiczom została przedstawiona prezentacja dotycząca teleopieki oraz obecnie testowane w ramach projektu tablety i opaski. Temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony seniorów.

wykad M

Klubowicze w Cerkwi Prawosławnej

Dnia 7 marca odbyła się wycieczka seniorów z Klubu „Złotego Wieku” do Katedry Metropolitalnej św. Marii Magdaleny, która znajduje się na Pradze Północ. Seniorom towarzyszył przewodnik, który opowiedział o prawosławnych tradycjach i historii zwiedzanego obiektu. W czasie spotkania klubowicze zadawali wiele pytań i byli bardzo zainteresowani omawianymi zagadnieniami. Wyjście zostało zorganizowane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, za co serdecznie dziękujemy.

wycieczka  M