Projekt partnerski Z@opiekowani

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy realizuje Projekt partnerski „Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawa” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS (RPMA 09.02.01-14-5202/16-00) przez m.st. Warszawa. Czas realizacji 06.07.2017 do 14 maja 2019.

samodzielny logo  M

W ramach projektu OPS zrekrutował 4 osoby (5-ta w trakcie rekrutacji), wymagające pomocy w ramach usług opiekuńczych oraz monitorowania.

Projekt pilotażowy, którego liderem jest m.st. Warszawa jest realizowany na terenie dzielnic: Ochota, Wola, Śródmieście, Targówek, Białołęka i Praga-Północ. Polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia osobom niesamodzielnym poprzez dostarczenie usługi będącej połączeniem: usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa. Osoby niesamodzielne w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mogą wezwać pomoc przez uruchomienie przycisku SOS, znajdującego się na wodoodpornej opasce i specjalnej centralce telefonicznej.

Osoby poruszające się samodzielnie otrzymały zestaw składający się z tabletu i opaski z przyciskiem SOS, GPS, detektorem upadku z funkcją monitorowania ciśnienia krwi i tętna oraz przypominania o zażyciu leków. Dodatkowo opaska działa jak telefon – umożliwia odbieranie połączeń oraz kontakt z centrum teleopieki. Spełniają również funkcję integracyjną, sprzyjającą aktywizacji seniorów. Dzięki zainstalowanym aplikacjom osoby starsze będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, ćwiczyć pamięć oraz prowadzić wideo rozmowy.

Działania OPS w ramach projektu to:

- udział dyrektora OPS w składzie Komitetu Sterującego,

- wyznaczenie koordynatorów w OPS i ich udział w spotkaniach roboczych,

-rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w programie i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

- wsparcie realizatorów podczas wizyt u klienta, pomoc w opracowaniu planu pomocy,

- okresowa kontrola jakości,

- przygotowanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji (w tym wydanie decyzji administracyjnej),

- promocja projektu i przechowywanie dokumentacji .

 

PROJEKT SOCJALNY pt.: WSPARCIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W PRACY SOCJALNEJ Z RODZINAMI Z PROBLEMEM PRZEMOCY

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników socjalnych w pracy z rodzinami z problemem przemocy

Poprzez:

- wsparcie pracowników socjalnych w trudnościach w pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy

- zwiększenie wiedzy na temat instytucji pomocowych, rozwiązań w tym zakresie (dobrych praktyk)

- zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników - modelowa analiza przypadków

- poprawa funkcjonowania instytucji w aspekcie pracy z rodzinami z problemem przemocy (próba wypracowania standardu)

Zaplanowane działania:

1. wizyta studyjna pracowników socjalnych OPS w ośrodku wsparcia Dom Samotnej Matki i Dziecka

2. grupa wsparciowo - rozwojowa dla pracowników socjalnych Filii nr 1

3. zespół ds. standardów pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy

4. pogłębiona modelowa analiza kilku przypadków pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy

27.04.2017 odbyła się wizyta studyjna w Domu Samotnej Matki i Dziecka dla chętnych pracowników socjalnych z obu filii naszego OPS.

Niestety aura nie sprzyjała piknikowaniu w ogrodzie, ale świetlica okazała się bardzo przytulnym miejscem w sytuacji, gdy tak ciepło zostaliśmy ugoszczeni przez gospodarzy – szefową Panią Ewę Hochmut i Mieszkanki.

W czasie wizyty przypomnieliśmy sobie jak działa Dom, jakie są zasady rekrutacji. Dowiedzieliśmy się o sukcesach i trudnościach. Poznaliśmy blaski i cienie pracy z Mieszkankami oraz samą organizację życia w Domu.

Ważnym aspektem życia domu jest wzorcowa praca z lojalnymi sponsorami, co w dzisiejszych czasach niewielu organizacjom się udaje.

Jesteśmy pod wrażeniem tego jak Gospodarze dzięki współpracy ze sponsorami i organizacjami wspierającymi czynią to miejsce przyjaznym, dającym poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

W imieniu pracowników socjalnych i zespołu projektowego bardzo dziękujemy za ugoszczenie nas!

4 grudnia w DSMiD

Młodzi ambasadorowie NUTRICII odwiedzili 4 grudnia Dom Samotnej Matki i Dziecka z okazji Mikołajek. Dzieci piekły pierniczki, ubierały choinkę oraz robiły tabletki na zdrowie.

Tego dnia była moc wspaniałej zabawy.

Serdecznie dziękujemy firmie NUTRICIA za uszczęśliwienie naszych podopiecznych!

 

DSC 0222  M

 

Wyróżnienie 2016

W dniach 16 - 17 listopada 2016 roku w Bibliotece Narodowej odbyła się Konferencja pt. „Rola pomocy społecznej w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych na Mazowszu”.

Podczas tego uroczystego spotkania Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy został wyróżniony za zaangażowanie w działania na rzecz osób starszych.

W szczególności nagrodzono Panią Mariannę Majchrzak oraz kapelę „Cała Praga Śpiewa” za działania na rzecz osób starszych w województwie mazowieckim, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym.

Pierwszego dnia Konferencji uczestnicy mieli okazję poznać i usłyszeć grupę muzyczną „Cała Praga Śpiewa”, która powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Barwy Kultury oraz Domu Dziennego Pobytu przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ.

Wyróżnionym osobom, a w szczególności Praskim Seniorom bardzo serdecznie Gratulujemy!!!

Wyrnienie  M