Seniorze, Nie Daj się Oszukać!

W dniu 4 kwietnia w Klubie „Złotego Wieku” odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji z Wydziału Prewencji. Klubowicze zostali poinformowani o nowych sposobach stosowanych przez oszustów, którzy próbują wyłudzać pieniądze od osób starszych. Spotkania z policją, które służą podniesieniu świadomości seniorów na temat sposobów działania oszustów („na wnuczka”, „na krewnego”, „na policjanta”), odbywają się w Klubie „Złotego Wieku” regularnie.

Pierwszy Dzień Wiosny 2018 w Klubie "Złotego Wieku

Z okazji pierwszego dnia wiosny – 21 marca, w Klubie „Złotego Wieku” miał miejsce występ uczniów należących do Szkolnego Koła Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej Nr 258. Uczniowie śpiewali, recytowali oraz grali na instrumentach, dzięki czemu klubowicze radośnie przywitali wiosnę, mimo mało wiosennej aury za oknem. Wszyscy bardzo miło wspólnie spędziliśmy czas. Kolejne spotkanie
w maju!

wiosna w klubie  M

Wykład o Teleopiece

Dnia 14 marca w Klubie ,,Złotego Wieku” gościliśmy Panią Małgorzatę Nawrot z Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej, koordynatorkę projektu ,,Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie”. Projekt dotyczy kompleksowej opieki nad osobami starszymi, wykorzystującej nowe technologie. Klubowiczom została przedstawiona prezentacja dotycząca teleopieki oraz obecnie testowane w ramach projektu tablety i opaski. Temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony seniorów.

wykad M

Projekt partnerski Z@opiekowani

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy realizuje Projekt partnerski „Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawa” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS (RPMA 09.02.01-14-5202/16-00) przez m.st. Warszawa. Czas realizacji 06.07.2017 do 14 maja 2019.

samodzielny logo  M

W ramach projektu OPS zrekrutował 4 osoby (5-ta w trakcie rekrutacji), wymagające pomocy w ramach usług opiekuńczych oraz monitorowania.

Projekt pilotażowy, którego liderem jest m.st. Warszawa jest realizowany na terenie dzielnic: Ochota, Wola, Śródmieście, Targówek, Białołęka i Praga-Północ. Polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia osobom niesamodzielnym poprzez dostarczenie usługi będącej połączeniem: usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa. Osoby niesamodzielne w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mogą wezwać pomoc przez uruchomienie przycisku SOS, znajdującego się na wodoodpornej opasce i specjalnej centralce telefonicznej.

Osoby poruszające się samodzielnie otrzymały zestaw składający się z tabletu i opaski z przyciskiem SOS, GPS, detektorem upadku z funkcją monitorowania ciśnienia krwi i tętna oraz przypominania o zażyciu leków. Dodatkowo opaska działa jak telefon – umożliwia odbieranie połączeń oraz kontakt z centrum teleopieki. Spełniają również funkcję integracyjną, sprzyjającą aktywizacji seniorów. Dzięki zainstalowanym aplikacjom osoby starsze będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, ćwiczyć pamięć oraz prowadzić wideo rozmowy.

Działania OPS w ramach projektu to:

- udział dyrektora OPS w składzie Komitetu Sterującego,

- wyznaczenie koordynatorów w OPS i ich udział w spotkaniach roboczych,

-rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w programie i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

- wsparcie realizatorów podczas wizyt u klienta, pomoc w opracowaniu planu pomocy,

- okresowa kontrola jakości,

- przygotowanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji (w tym wydanie decyzji administracyjnej),

- promocja projektu i przechowywanie dokumentacji .