Jak zapobiegać zakażeniu?

W związku z trwającą kampanią edukacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia dot. koronawirusa zachęcamy do zapoznania się materiałami informacyjnymi jak zapobiegać zakażeniu?

Animacja: https://we.tl/t-EXbKJQPrk2; https://we.tl/t-f19YcyDA93

Strona - www.gov.pl/koronawirus;

YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s;

Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/;

Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

Informacja dla Seniorów Głownego Inspektora Sanitarnego

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce.  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy Należy zachować co najmniej 1,5-2 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu. Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
 Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

informacje szczegółowe:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Nieczynny Klub "Złotego Wieku", Dom Dziennego Pobytu

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem  SARS CoV-2 informujemy, że Klub "Złotego Wieku" oraz Dom Dziennego Pobytu będzie nieczynny do odwołania.
Ps. Dom Dziennego Pobytu tylko wydaje posiłki opiekunkom.

Pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych na pokrycie bieżących kosztów utrzymania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 397/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2021&Miesiac=3

 

UZASADNIENIE

projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawyw sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych

  1. Podstawowe informacje o zarządzeniu
  1. Projekt zarządzenia dotyczy obszarów: Pomoc społeczna.
  2. Cel wprowadzenia zarządzenia: Ujednolicenie zasad przyznawania zasiłku celowego                                    z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych, w związku z wejściem w życie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r.
  3. Zakres przedmiotowy zarządzenia –­ najważniejsze postanowienia: Ustalenie wytycznych dla ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy do postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie  bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych
  1. Komórka odpowiedzialna za realizację: Ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy

II. Dodatkowe informacje

  1. Przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym zarządzeniem:

1) faktycznego;

W sytuacji rosnących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego i zagrożenia z tego powodu zubożeniem mieszkańców, brak wsparcia może powodować, że rodziny o niskich dochodach nie będą systematycznie lub wcale regulować opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Wsparcia wymagają przede wszystkim rodziny wielodzietne,  które od 1 kwietnia 2021 r. będą ponosiły zwiększone koszty odbioru odpadów komunalnych w związku ze zmianą sposobu naliczania opłat.

2) prawnego

Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych udzielana będzie mieszkańcom Warszawy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielodzietnej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 poz. 10649).