OGŁOSZENIE Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Wojciech Zabłocki zaprasza mieszkańców
do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na wniosek Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Praga-Północ polegającej na odłączeniu od Dzielnicy Praga-Północ terenu o powierzchni ok. 11 ha i przyłączeniu go do Dzielnicy Targówek.

Na czym polega zmiana granicy dzielnic?

Teren ten ma powierzchnię ponad 11 ha i stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym „Investor 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych”. Znajduje się obecnie na terenie Dzielnicy Pragi-Północ. Teren nie jest zamieszkany. W planach są inwestycje mieszkaniowe.

Procedurę zmiany granicy dzielnic zainicjowała Rada Dzielnicy Targówek. Pozytywną opinię w sprawie zmiany granic wydali: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz Główny Urząd Statystyczny (obie opinie znajdują się poniżej). Rada Dzielnicy Praga-Północ wyraziła natomiast sprzeciw odnośnie projektowanej zmiany granic. Ostateczna decyzja odnośnie zmiany granic należy do Rady m.st. Warszawy.

Konsultacje trwają od 21 września do 31 grudnia 2017 r.

Jeśli mieszkasz na Pradze Północ, to możesz zgłaszać uwagi, opinie i wnioski:

• drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

• pocztą na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, z dopiskiem Konsultacje – „zmiana granic”;

• osobiście: Wydział Obsługi Mieszkańców (Informacja) w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, w godzinach: wtorek-piątek 8:00-16:00, poniedziałek: 8:00-18:00;

• w trakcie otwartych spotkań z mieszkańcami: 02.10.2017r. Urząd Dzielnicy, ul. Kłopotowskiego 15, 16.10.2017r. ZS nr 14 przy ul. Szanajcy 5, 06.11.2017r. ZS nr 40 przy ul. Objazdowej 3, 04.12.2017r. SP nr 50 przy ul. Jagiellońskiej 7.

• w mobilnych punktach konsultacyjnych na terenie dzielnicy oraz w trakcie wydarzeń dzielnicowych.

• poprzez udział panelach obywatelskich

Jakie są podstawy prawne zmiany granic?

Granice dzielnicy określa statut dzielnicy (1). Rada Miasta zmienia granice dzielnic w drodze uchwały (2). Projekt statutu przed uchwaleniem przez Radę Miasta przekazuje się do zaopiniowania Radzie Dzielnicy, która przed wyrażeniem opinii przeprowadza konsultacje z mieszkańcami dzielnicy (3).

(1) art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy

(2) § 43a ust. 1 Statutu m.st. Warszawy

(3) § 68 ust. 3 pkt 1 i 3 statutów dzielnic

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

 

Spotkanie z kulturą gruzińską

W dniu 9 czerwca seniorzy z Klubu Złotego Wieku uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego zaprezentowane zostały kultura i tradycja Gruzji, przedmioty pochodzące z tego regionu, zdjęcia i filmy, przekazane zostały także informacje o jednym z najstarszych alfabetów. Spotkanie poprowadziła Pani Lili Zawadzka z Fundacji „MultiOcalenie”, która od lat pomaga przebywającym na terenie Polski cudzoziemcom oraz osobom polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wrócić na swoja praojczyznę z terenów byłego ZSRR. Fundacja zapoznaje mieszkańców Warszawy z kulturą i tradycją naszych sąsiadów.

Za to ciekawe i pouczające spotkanie serdecznie dziękujemy!

PROJEKT SOCJALNY pt.: WSPARCIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W PRACY SOCJALNEJ Z RODZINAMI Z PROBLEMEM PRZEMOCY

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników socjalnych w pracy z rodzinami z problemem przemocy

Poprzez:

- wsparcie pracowników socjalnych w trudnościach w pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy

- zwiększenie wiedzy na temat instytucji pomocowych, rozwiązań w tym zakresie (dobrych praktyk)

- zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników - modelowa analiza przypadków

- poprawa funkcjonowania instytucji w aspekcie pracy z rodzinami z problemem przemocy (próba wypracowania standardu)

Zaplanowane działania:

1. wizyta studyjna pracowników socjalnych OPS w ośrodku wsparcia Dom Samotnej Matki i Dziecka

2. grupa wsparciowo - rozwojowa dla pracowników socjalnych Filii nr 1

3. zespół ds. standardów pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy

4. pogłębiona modelowa analiza kilku przypadków pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy

27.04.2017 odbyła się wizyta studyjna w Domu Samotnej Matki i Dziecka dla chętnych pracowników socjalnych z obu filii naszego OPS.

Niestety aura nie sprzyjała piknikowaniu w ogrodzie, ale świetlica okazała się bardzo przytulnym miejscem w sytuacji, gdy tak ciepło zostaliśmy ugoszczeni przez gospodarzy – szefową Panią Ewę Hochmut i Mieszkanki.

W czasie wizyty przypomnieliśmy sobie jak działa Dom, jakie są zasady rekrutacji. Dowiedzieliśmy się o sukcesach i trudnościach. Poznaliśmy blaski i cienie pracy z Mieszkankami oraz samą organizację życia w Domu.

Ważnym aspektem życia domu jest wzorcowa praca z lojalnymi sponsorami, co w dzisiejszych czasach niewielu organizacjom się udaje.

Jesteśmy pod wrażeniem tego jak Gospodarze dzięki współpracy ze sponsorami i organizacjami wspierającymi czynią to miejsce przyjaznym, dającym poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

W imieniu pracowników socjalnych i zespołu projektowego bardzo dziękujemy za ugoszczenie nas!

Zajęcia z pierwszej pomocy w Klubie "Złotego Wieku"

15 marca w Klubie Złotego Wieku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej oraz pracownikami Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
m.st. Warszawy. W pierwszej części spotkania seniorzy dowiedzieli się jakie są zagrożenia związane z tlenkiem węgla (CO), jak mogą uchronić się przed zatruciem czadem i gdzie szukać pomocy jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji. W drugiej części spotkania seniorzy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, przećwiczyli umiejętność układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, a także mogli zobaczyć jak działa defibrylator AED. Zajęcia bardzo zainteresowały seniorów i chętnie wzięli w nich czynny udział.