UCHODŹCY - UKRAINA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udziela pomocy i wsparcia uchodźcom z Ukrainy.

OPS Praga-Północ przyjmuje wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.

Warunkiem uzyskania świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej jest posiadanie numeru PESEL otrzymanego w związku z przekroczeniem granicy ukraińsko– polskiej na skutek działań wojennych (tj. po 24.02.2022r.).

Wnioski o jednorazowe świadczenie należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Filia nr II ul. Bertolta Brechta 15 lok. 31, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30.

W załączeniu znajdą Państwo wzory wniosków.


Mieszkańcy Warszawy na podstawie Rozporządzenia z dnia 16 marca 2022r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą ubiegać się o w/w świadczenie- wniosek należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ignacego Kłopotowskiego 15 od poniedziałku do piątku w godz. 08.00- 16.00.


Poniżej za stroną Urzędu m. st. Warszawy prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy.

 

Nadanie numeru PESEL - informacje ogólne - PL

Nadanie numeru PESEL - informacje ogólne - UA

Wniosek o nadanie nr PESEL - PL UA

Świadczenie jednorazowe 300 zł - PL

Świadczenie jednorazowe 300 zł - UA

Świadzczenie pieniężne 40 zł

Wsparcie dla Uchodźców - PL

Wsparcie dla Uchodźców - UA

ZUS - świadczenia rodzinne

Ulotka

Ulotka 1

Ulotka 2