Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/9/2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/9/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 Numer sprawy: OPS/ZP/9/2013.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (OPS/ZP/9/2013) z dnia 2013-12-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (OPS/ZP/9/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (OPS/ZP/9/2013)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (OPS/ZP/9/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014


 

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/9/2013)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/9/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014