Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (OPS/ZP/9/2013)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (OPS/ZP/9/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014