Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/4/2014)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/4/2014)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie na terenie Dzielnicy Pragi Północ gorących posiłków dla podopiecznych OPS w okresie od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku Numer sprawy: OPS/ZP/4/2014


Dokumentacja w postaci archiwum ZIP