Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/5/2014)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/5/2014)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ  w 2015 roku Numer sprawy: OPS/ZP/5/2014


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/5/2014)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/5/2014)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ  w 2015 roku Numer sprawy: OPS/ZP/5/2014


Dokumentacja w postaci archiwum ZIP