Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/2/2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/2/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-04-2013 do 30-04-2013.