Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/3/2014)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/3/2014)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Realizacja usług opiekuńczych dla klientów OPS w 2015 roku Numer sprawy: OPS/ZP/3/2014


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/3/2014)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/3/2014)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Realizacja usług opiekuńczych dla klientów OPS w 2015 roku Numer sprawy: OPS/ZP/3/2014


Dokumentacja w postaci archiwum ZIP