ŻYCZENIA

image - M

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS-ZP-10-2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/10/2013)

Nazwa zadania: Realizacja usług specjalistycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z niesprawnością intelektualną dla klientów OPS Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 roku


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS-ZP-8-2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/8/2013)

Nazwa zadania: Realizacja usług opiekuńczo-gospodarczych i pielęgnacyjnych dla klientów OPS w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 roku.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS-ZP-9-2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/9/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 Numer sprawy: OPS/ZP/9/2013.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (OPS-ZP-9-2013) z dnia 2013-12-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (OPS/ZP/9/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS-ZP-7-2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/7/2013)

Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie na terenie Dzielnicy Pragi Północ gorących posiłków dla podopiecznych OPS w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. Numer sprawy: OPS/ZP/7/2013.