Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/1/2014)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/1/2014)

dot.: Realizacja usług opiekuńczo-gospodarczych i pielęgnacyjnych dla klientów OPS w okresie od 12-11-2014 do 31-12-2014 roku Numer sprawy: OPS/ZP/1/2014


– zamówienie uzupełniające przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego numer sprawy OPS/ZP/6/2013 zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia