Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/8/2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/8/2013)

Nazwa zadania: Realizacja usług opiekuńczo-gospodarczych i pielęgnacyjnych dla klientów OPS w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 roku.


 

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/8/2013)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/8/2013)

Nazwa zadania: Realizacja usług opiekuńczo-gospodarczych i pielęgnacyjnych dla klientów OPS w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 roku