Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/4/2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/4/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-05-2013 do 31-12-2013.


 
 
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/4/2013)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/4/2013)

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w okresie od 01-05-2013 do 31-12-2013.