Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/2/2017)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/2/2017)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2018 roku Numer sprawy: OPS/ZP/2/2017.

 

Informacja o treści złożonych ofert (OPS/ZP/2/2017)

 

Informacja o treści złożonych ofert (OPS/ZP/2/2017)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2018 roku Numer sprawy: OPS/ZP/2/2017.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/2/2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/2/2017)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2018 roku Numer sprawy: OPS/ZP/2/2017.