Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/10/2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/10/2013)

Nazwa zadania: Realizacja usług specjalistycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z niesprawnością intelektualną dla klientów OPS Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 roku


 

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/10/2013)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/10/2013)

Nazwa zadania: Realizacja usług specjalistycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z niesprawnością intelektualną dla klientów OPS Praga Północ w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 roku