Projekt partnerski Z@opiekowani

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy realizuje Projekt partnerski „Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawa” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS (RPMA 09.02.01-14-5202/16-00) przez m.st. Warszawa. Czas realizacji 06.07.2017 do 14 maja 2019.

samodzielny logo  M

W ramach projektu OPS zrekrutował 4 osoby (5-ta w trakcie rekrutacji), wymagające pomocy w ramach usług opiekuńczych oraz monitorowania.

Projekt pilotażowy, którego liderem jest m.st. Warszawa jest realizowany na terenie dzielnic: Ochota, Wola, Śródmieście, Targówek, Białołęka i Praga-Północ. Polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia osobom niesamodzielnym poprzez dostarczenie usługi będącej połączeniem: usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa. Osoby niesamodzielne w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mogą wezwać pomoc przez uruchomienie przycisku SOS, znajdującego się na wodoodpornej opasce i specjalnej centralce telefonicznej.

Osoby poruszające się samodzielnie otrzymały zestaw składający się z tabletu i opaski z przyciskiem SOS, GPS, detektorem upadku z funkcją monitorowania ciśnienia krwi i tętna oraz przypominania o zażyciu leków. Dodatkowo opaska działa jak telefon – umożliwia odbieranie połączeń oraz kontakt z centrum teleopieki. Spełniają również funkcję integracyjną, sprzyjającą aktywizacji seniorów. Dzięki zainstalowanym aplikacjom osoby starsze będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, ćwiczyć pamięć oraz prowadzić wideo rozmowy.

Działania OPS w ramach projektu to:

- udział dyrektora OPS w składzie Komitetu Sterującego,

- wyznaczenie koordynatorów w OPS i ich udział w spotkaniach roboczych,

-rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w programie i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

- wsparcie realizatorów podczas wizyt u klienta, pomoc w opracowaniu planu pomocy,

- okresowa kontrola jakości,

- przygotowanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji (w tym wydanie decyzji administracyjnej),

- promocja projektu i przechowywanie dokumentacji .

 

Karnawał w DDP 2018

....I PO KARNAWALE!!!

W ostatnim dniu karnawału seniorzy Domu Dziennego Pobytu uczestniczyli w balu karnawałowo - walentynkowym. Były maski i serduszka oraz dużo, dużo tanecznych utworów. W gorących rytmach spaliliśmy kalorie z "tłustego czwartku". Potwierdziło się jeszcze raz przekonanie, że taniec to antidotum na wiele bolączek. Na następną potańcówkę trzeba teraz dłużej poczekać, bo przed nami 40 dni postu.

IMG 0878  M

 

Wsparcie Osób z Zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - INFORMATOR

W związku z prowadzoną kampanią Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zachęca do zapoznania się z materiałami informacyjnymi oraz materiałem filmowym, przygotowanymi na potrzeby kampanii.  

Link do powyższego materiału: https://youtu.be/8fis_fUMtwk

Zobacz załączniki: Wsparcie Osób z Zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - INFORMATOR

Zabawa karnawałowa w Klubie Złotego Wieku

Dnia 12 stycznia w Klubie „Złotego Wieku” odbyła się impreza karnawałowa. Seniorzy, którzy przybyli na zabawę spędzili czas przy swoich ulubionych przebojach. Dla wszystkich obecnych został przygotowany słodki poczęstunek, który najwyraźniej dodał sił bawiącym się seniorom, bo nie opuszczali Oni parkietu do ostatnich minut imprezy. Na zakończenie zabawy najlepsi i najwytrwalsi tancerze otrzymali drobne upominki.

Do zobaczenia na kolejnej potańcówce!

zabawa  M