Postępowanie Nr: 1/EFS/2012 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa Przetargu: „Nabór personelu do realizacji Projektu „Z rodziną mogę więcej” realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z podziałem na 5 części.


 

 

Postępowanie Nr: 1/EFS/2012

Nazwa Przetargu: „Nabór personelu do realizacji Projektu „Z rodziną mogę więcej” realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z podziałem na 5 części.


 

 

Podkategorie

  • Zamówienia Publiczne EFS

     


    POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE EFS

    03-477 Warszawa, ul. K. Szymanowskiego 6/61, pokój Nr 10
    tel.: 22 511-24-15, fax.: 22 619-34-37