Komórka organizacyjna prowadząca rekrutację: Dział Administracyjno-Gospodarczy

03-477 Warszawa, ul. K. Szymanowskiego 6/61, pokój Nr 7
tel.: 22 511-24-08, faks: 22 619-34-37