Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej

W dniu 10.02.2016 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka odbyło się spotkanie w ramach Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS. W spotkaniu tym brał udział przedstawiciel OPS Praga Północ, pracownik socjalny – Karolina Busk.

Spotkanie było poświęcone suprewizji pracy socjalnej. Perspektywę teoretyczną wraz z odniesieniem do zapisów ustawy o pomocy społecznej przestawiła dr Anna Olech (Wydział IPSiR UW, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pracy Socjalnej). Perspektywę praktyczną reprezentował superwizor Leszek Kuzak, doświadczeniami uczestnictwa podzielili się również superwizowani Ośrodka w Michałowicach.

Ostatnim punktem spotkania były doświadczenia superwizyjne w OPS Praga Północ przedstawione przez Karolinę Busk. Są to doświadczenia zarówno jako uczestnika superwizji jak i organizatora superwizji koleżeńskiej.

Sesję w Ratuszu zakończyły pytania i dyskusja.

Superwizja jako temat nie jest nowością, jest nie tylko modna, ale skuteczna w podnoszeniu standardów pracy pracowników socjalnych. Jest w podstawie programowej edukacji kadr pomocy społecznej.

Trudnością uczestnictwa może być kwestia otwartości, podjęcia ryzyka wobec uwewnętrznionego poczucia podlegania ocenie. Konieczny jest proces grupowy.

Ryzyko jednak jest warte podjęcia z uwagi na fakt, że pośrednio korzyści z suprwizji mają osoby, które wspieramy i organizacja w jakiej praca socjalna na rzecz tych osób jest dokonywana. Nasza praca jest coraz bardziej profesjonalna, a OPS może poszczycić się coraz większą efektywnością działań realizowanych przez świadomych i aktywnych pracowników socjalnych na rzecz społeczności i osób w trudnych sytuacjach życiowych.

Ustawowo za superwizję odpowiada art. 121 a w ustawie o pomocy społecznej.

Nasze doświadczenia pokazują, że superwizja jako stały proces doskonalenia dużo zmienia!