RENOWACJA OGRODU

Od kilku lat poszukiwaliśmy sponsora, który podjąłby się renowacji ogrodu należącego do Domu Samotnej Matki i Dziecka. Aż w końcu na nasze monity odpowiedziała firma AON, która wygrała w swojej firmie projekt i podjęła się temu zadaniu. Wstępnie przyjechały dwie osoby z tej firmy, odbyło się mierzenie, wyliczanie trawy oraz kosztów.

 

Dnia 11.06.2015 r. o godzinie 7.30 stawiła się ekipa z firmy AON i wspólnie rozpoczęliśmy prace w ogrodzie. Wszyscy uczciwie pracowaliśmy, a po pięciu godzinach posililiśmy się grillem i wróciliśmy do dalszego układania trawy.

 

Po dziesięciu godzinach ciężkiej pracy spotkaliśmy się wszyscy przy skalniaku, by przystąpić do wspólnego zdjęcia.

 

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom firmy AON

za włożony trud i pracę na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka.

 

Pracowaliśmy rzetelnie cały dzień, efekty tej pracy przedstawiają zdjęcia 

 

ogrd 1

 

 

10 CZERWCA 2015

10 czerwca 2015 r. w Domu Samotnej Matki i Dziecka,

praski Wolontariat zorganizował spotkanie z Panią Anną Szustak,

kótra przywiozła nam dary rzeczowe zebrane przez pracowników firmy

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

DZIĘUJEMY ZA DARY SERCA:)

10.VI.15 Gedeon Richter Polska

WOLONTARIUSZE OPS Praga - Północ

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu oraz Klubu "Złotego Wieku"

dziękują uczniom /wolontariuszom/

z Technikum Geodezyjnego za liczne spotkania w 2014 i 2015.

Koordynatorzy Wolontariatu OPS Praga - Północ :)


"Rynek pracy czeka na Ciebie"

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rynek pracy czeka
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które dotychczas
nie brały udziału w żadnej z form aktywizacji ww. projektu.

W ramach projektu proponujemy:

1.Szkolenia grupowe z zakresu:

  • Opiekun osób starszych wraz z pomocą przedmedyczną,
  • Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną.
  • Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną,
  • Księgowość.

2.Szkolenia w trybie indywidualnym.

Informacje dotyczące terminów i zapisów udzielane są
przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171b.

3.Środki przyznawane jednorazowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl

4.Staże

Informacje udzielane są przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej
przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171B

5.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl