Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/1/2015)

Ogłoszenie o udzieleniniu zamówieniu (OPS/ZP/1/2015)

dot.: świadczenia usług opiekuńczych dla klientów OPS w 2016 roku Numer sprawy: OPS/ZP/1/2015
Numer ogłoszenia w Biuletynie UZP: 279672 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015