Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/4/2015)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/4/2015)

dot.: Realizacji usług opiekuńczych dla klientów OPS w okresie od 01-12-2015 do 31-12-2015 roku Numer sprawy: OPS/ZP/4/2015 – zamówienie uzupełniające przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego numer sprawy OPS/ZP/3/2014 zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
Numer sprawy: OPS/ZP/4/2015 Numer ogłoszenia: 169985 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015