Informacja o treści złożonych ofert (OPS/ZP/3/2016)

Informacja o treści złożonych ofert (OPS/ZP/3/2016)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2017 roku Numer sprawy: OPS/ZP/3/2016; Data zamieszczenia: 21.11.2016