Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/2/2016)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/2/2016)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów OPS w 2017 roku
Numer sprawy: OPS/ZP/2/2016 ; Data zamieszczenia: 17.11.2016