Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (OPS/ZP/1/2017)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługę nazwa zadania: Realizacja usług opiekuńczych dla klientów OPS w okresie od 22-11-2017 do 31-12-2017 roku Numer sprawy: OPS/ZP/1/2017