Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/1/2012)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/1/2012)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług opiekuńczo-gospodarczych i pielęgnacyjnych dla klientów OPS w okresie 01.03.2012 - 31.05.2012 roku.


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  • Data udzielenia zamówienia: 27.02.2012
  • Liczba otrzymanych ofert: 1
  • Liczba odrzuconych ofert: 0
  • Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VITAL S.C., EWA LECHOWSKA, STANISŁAW LECHOWSKI, ul. Solipska 1A, 02-482 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
  • Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180.000,00 PLN
  • Informacja o cenie wybranej oferty oraz ofertach z najniższą ceną
  • Cena wybranej oferty: 178.168,50
  • Oferta z najniższą ceną: 178.168,50 / Oferta z najwyższą ceną: 178.168,50 Waluta: PLN.