Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

logo

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 grudzień 2017– 30 listopad 2020
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Adresatami projektu są:

  1. Osoby dorosłe, mieszkańcy dzielnic: Wola, Praga Północ, Targówek:

- z zaburzeniami psychicznymi

- z niepełnosprawnością intelektualną

- ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

(z diagnozą wg. ICD-10 obejmującą grupy klasyfikacji od F00 do F99)

W szczególności osoby znajdujące się poza systemem wsparcia środowiskowego (m.in.: niekorzystające z oferty ośrodków wsparcia, samotne, bezrobotne).

Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP) w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia. Projekt opiera się na idei „case management” („indywidualna koordynacja opieki”), która zakłada zintegrowanie działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych, dostosowanych do potrzeb beneficjenta.

Za długoterminową opiekę, przygotowanie Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia oraz pomoc w jego realizacji jest odpowiedzialna para doradców: Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradca - Ekspert przez Doświadczenie, którzy są indywidualnymi koordynatorami procesu wsparcia.

Oferowane formy pomocy:

  • Kompleksowa diagnoza potencjalnych możliwości i oczekiwań w sferze zdrowotnej, społecznej, rodzinnej, zawodowej, spędzania czasu wolnego, samoobsługi i zaradności życiowej;
  • Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia (wspólne ustalenie celów do zrealizowania, opracowanie metod i form wsparcia, informowanie o dostępnej w środowisku ofercie wsparcia i leczenia, współpraca ze środowiskiem klienta, współpraca z innymi specjalistami i placówkami leczenia i wsparcia, motywowanie i aktywizacja klienta, kryzysowe interweniowanie w przypadku zaistniałych trudności, zapewnienie bieżącego wsparcia i konsultacji);
  • Możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami (pracownik socjalny, prawnik, psycholog, seksuolog);
  • Dostęp do mieszkania wspomaganego – docelowego na trenie dzielnicy Praga Północ;
  • Wsparcie w podejmowaniu zatrudnienia (usługi doradcy zawodowego i trenera pracy);
  • Możliwość wzięcia udziału w grupie samopomocowej i/lub warsztatach zdrowienia, podnoszących m. in umiejętnościspołeczne beneficjentów projektu,
  • Włączenie w działania animacyjne w społeczności lokalnej (m.in. grupy weekendowe, aktywizacja społeczno-kulturalna)
  • Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - grupa wsparcia.

Wdrożenie Zintegrowanego Modelu Leczenia i Wpierania Środowiskowego nie jest możliwe bez zaangażowania wielu podmiotów świadczących usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach realizacji projektu w każdej z trzech dzielnic objętych testowaniem zostanie powołany Dzielnicowy Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz powstaną Punkty Informacyjno-Konsultacyjne (stacjonarne i mobilne), które będą miejscem pracy Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia. PIK będą stanowiły centra koordynacji działań na rzecz beneficjentów oraz informacji o możliwych formach wsparcia (zarówno w ramach projektu, jak też w istniejącym systemie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).

Projekt realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi i szpitalami: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę w realizacji tego projektu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia: telefoniczny (+48 577 903 009), mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub osobiście, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, przy ul. Targowej 82 (w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, na parterze) w poniedziałki i środy, w godzinach 10.00-18.00.

                                                                                                                            Z poważaniem,

Natalia Zawada, Koordynator Merytoryczny dla Dzielnicy Praga Północ

Emilia Kręciejewska, Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia

logo stopka