Usługi

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje również pomoc w formie usług gospodarczych i opiekuńczych dla osób, wymagających pomocy. Z usług mogą korzystać także osoby, które nie są klientami Ośrodka. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu osoby zgłoszonej do opieki. Koordynator usług opiekuńczych, ul. Groszkowskiego 5 tel: 22 619-22-69

Wolontariat

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Program Wolontariatu. Celem realizowanego projektu jest kojarzenie osób, które chcą świadczyć bezpłatną pomoc z odbiorcami tej pomocy.

Koordynatorzy programu:

  • Filia Nr 1 - pracownik socjalny – Marcin Semeniuk, tel: 22 518-59-13
  • Filia Nr 2 - pracownik socjalny – Iwona Krawczyk, tel: 22 518-91-35

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Dział Administracyjno - Gospodarczy Ośrodka tel: 22 511 24 08