Zmiana treści SIWZ (OPS/ZP/3/2013)

Zmiana treści SIWZ (OPS/ZP/3/2013)

Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie na terenie Dzielnicy Pragi Północ gorących posiłków dla podopiecznych OPS w okresie od 01.05.2013 roku do 31.12.2013 roku.