Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/7/2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/7/2013)

Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie na terenie Dzielnicy Pragi Północ gorących posiłków dla podopiecznych OPS w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. Numer sprawy: OPS/ZP/7/2013.