Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/5/2013)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/5/2013)

Nazwa zadania: Realizacja usług specjalistycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z niesprawnością intelektualną od 01-06-2013 do 31-12-2013