Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/4/2016)

Ogłoszenie o zamówieniu (OPS/ZP/4/2016)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 2017 roku Numer sprawy: OPS/ZP/4/2016; Data zamieszczenia: 23.11.2016


Dokumentacja w postaci archiwum ZIP