Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/1/2017)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nazwa zadania: Realizacja usług opiekuńczych dla klientów OPS w okresie od 22-11-2017 do 31-12-2017 roku Numer sprawy: OPS/ZP/1/2017 – zamówienie przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego numer sprawy OPS/ZP/2/2016 zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.