Informacja o treści złożonych ofert (OPS/ZP/2/2017)

 

Informacja o treści złożonych ofert (OPS/ZP/2/2017)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2018 roku Numer sprawy: OPS/ZP/2/2017.